نمونه پادکست صوتی

پادکست صوتی لوپاس 604949

برای مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

دلایل اهمیت پادکست صوتی

1- مخاطب می تواند موضوع را طبق نیاز خود ، از بین پادکست ها ، انتخاب کند.
2- استفاده از پادکست، زمان ماندن مخاطب در سایت را افزایش می‌دهد که رضایت کاربر را نشان می‌دهد .این برای گوگل مهم است.
3- با لینک گوگل پادکست، می توانید باعث نشر پادکست خود شوید و باعث بالابردن رتبه سایت شوید.
4- می توانید بدون هیچ واسطه ای با مخاطب خود ارتباط برقرار کنید .چون فقط نیازمند تایید مخاطبان هستید.
5- محتوای صوتی به خوبی احساسات کاربران را درگیر می کند.
6- میانگین نرخ خروج راکاهش می دهد ; نرخ خروج زمانی به کار می رود که کاربر وارد یک صفحه از سایت شما می شود .همچنین بدون بازدید از صفحات دیگرخارج می شود. این نشان علاقمند نبودن کاربر به سایت است. رابطه نرخ خروج با سئو یک رابطه معکوس است.

 

 

نمونه پادکست شماره 48

 

 

نمونه پادکست شماره 47

 

 

نمونه پادکست شماره 46

 

 

نمونه پادکست شماره 45

 

 

نمونه پادکست شماره 44

 

 

نمونه پادکست شماره 43

 

 

نمونه پادکست شماره 42

 

 

نمونه پادکست شماره 41

 

 

نمونه پادکست شماره 40

 

 

نمونه پادکست شماره 39

 

 

نمونه پادکست شماره 38

 

 

نمونه پادکست شماره 37

 

 

نمونه پادکست شماره 36

 

 

نمونه پادکست شماره 35

 

 

نمونه پادکست شماره 34

 

 

نمونه پادکست شماره 33

 

 

نمونه پادکست شماره 32

 

 

نمونه پادکست شماره 31

 

 

نمونه پادکست شماره 30

 

 

نمونه پادکست شماره 29

 

 

نمونه پادکست شماره 28

 

 

نمونه پادکست شماره 27

 

 

نمونه پادکست شماره 26

 

 

نمونه پادکست شماره 25

 

 

نمونه پادکست شماره 24

 

 

نمونه پادکست شماره 23

 

 

نمونه پادکست شماره 22

 

 

نمونه پادکست شماره 21

 

 

نمونه پادکست شماره 20

 

 

نمونه پادکست شماره 19

 

 

نمونه پادکست شماره 18

 

 

نمونه پادکست شماره 17

 

 

نمونه پادکست شماره 16

 

 

نمونه پادکست شماره 15

 

 

نمونه پادکست شماره 14

 

 

نمونه پادکست شماره 13

 

 

نمونه پادکست شماره 12

 

 

نمونه پادکست شماره 11

 

 

نمونه پادکست شماره 10

 

 

نمونه پادکست شماره 9

 

 

نمونه پادکست شماره 8

 

 

نمونه پادکست شماره 7

 

 

نمونه پادکست شماره 6

 

 

نمونه پادکست شماره 5

 

 

نمونه پادکست شماره 4

 

 

نمونه پادکست شماره 3

 

 

نمونه پادکست شماره 2

 

 

نمونه پادکست شماره 1

برای مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

دلایل اهمیت پادکست صوتی

1- مخاطب می تواند موضوع را طبق نیاز خود ، از بین پادکست ها ، انتخاب کند.
2- استفاده از پادکست، زمان ماندن مخاطب در سایت را افزایش می‌دهد که رضایت کاربر را نشان می‌دهد .این برای گوگل مهم است.
3- با لینک گوگل پادکست، می توانید باعث نشر پادکست خود شوید و باعث بالابردن رتبه سایت شوید.
4- می توانید بدون هیچ واسطه ای با مخاطب خود ارتباط برقرار کنید .چون فقط نیازمند تایید مخاطبان هستید.
5- محتوای صوتی به خوبی احساسات کاربران را درگیر می کند.
6- میانگین نرخ خروج راکاهش می دهد ; نرخ خروج زمانی به کار می رود که کاربر وارد یک صفحه از سایت شما می شود .همچنین بدون بازدید از صفحات دیگرخارج می شود. این نشان علاقمند نبودن کاربر به سایت است. رابطه نرخ خروج با سئو یک رابطه معکوس است.

برای مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.